Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING

2000 - 2019

Podczas tworzenia zrębów programowych kolekcji podjęto decyzję, że do zbiorow trafiać będą wyłącznie prace artystow żyjących, powstałe po roku 1990. To umowny przedział, związany m.in. z pojawieniem się Grupy ING w Polsce właśnie na początku lat 90. Dzięki tak ustalonej cezurze, niekiedy uwierającej, kolekcja z biegiem lat nabrała indywidualnego charakteru.

Kolekcja

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.