Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Sztuki Polskiej ING przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Fundacji Sztuki Polskiej ING  

Administrator i Inspektor ochrony danych

Administratorem danych jest Fundacja Sztuki Polskiej ING z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Inspektorem ochrony danych Fundacji jest Lilianna Rother-Obrączka. W sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować, pisząc na adres pocztowy fundacji najlepiej z dopiskiem: „Inspektor danych” lub adres elektroniczny abi@ingbank.pl

 

Cele przetwarzania

Fundacja przetwarza dane osobowe w celu:

 • realizacji celów statutowych fundacji,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • ochrony praw i obowiązków fundacji oraz jej beneficjentów,
 • archiwizacji,
 • ewaluacji i badań statystycznych.

 

Opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych

Fundacja przetwarza dane następujących osób:

 • pracowników i współpracowników fundacji,
 • beneficjentów fundacji 

Fundacja przetwarza następujące kategorie danych:

 • imię nazwisko, 
 • data i miejsce urodzenia,
 • nr PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu,
 • imiona rodziców,
 • adres e-mail, 

 

W przypadku pracowników i współpracowników fundacja może przetwarzać dodatkowo:

 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • wykształcenie,
 • nazwisko rodowe matki,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • zawód,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • ujawniające przynależność związkową,
 • dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
 • wyroki skazujące i naruszenia prawa.
 • dane o stanie zdrowia.

 

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.

 

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych przez fundację zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez fundację reguł, zgodnie z tymi przepisami. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Lilianna Rother-Obrączka

abi@ingbank.pl
Adres do korespondencji:
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Inspektor Ochrony Danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności