Copyrights

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują właścicielowi niniejszego serwisu, autorom treści tekstowych oraz fotografii. Wybrane treści są udostępnione na zasadach licencji Creative Commons 3.0 z uznaniem autorstwa.

 

Zasady kopiowania materiałów

Opis zasad

 

Nazwy handlowe i znaki

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, logo i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest zakazane.

 

Prawo do wizerunku

Rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawianych w niniejszym serwisie bez ich pisemnego zezwolenia jest zabronione.

 

Prawa autorskie

Autorzy treści tekstowych zawartych w serwisie:

Imię Nazwisko

Imię Nazwisko

Imię Nazwisko

 

Autorzy fotografii wykorzystanych w serwisie:

Imię Nazwisko

Imię Nazwisko

Imię Nazwisko

 

Autor projektu serwisu:

Jakub de Barbaro

 

Autorzy wdrożenia serwisu:

www.pineum.com

Ewa Doroszenko

Jacek Doroszenko

Marek Sysoł

 

 

Wszelkie zapytania odnośnie praw autorskich, wykorzystania wizerunku oraz materiałów zawartych w niniejszym serwisie należy kierować do administratora, korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy