Artysta – Zawodowiec

Zasady pisania wniosków o dotacje

Kamila Bondar

Na udany wniosek składają się dwa elementy: dobry opis projektu i poprawność formalna wszystkich opisów i złożonych dokumentów. Wnikliwie i w skupieniu przeczytaj regulamin danego programu i wszystkie związane z nim dostępne dokumenty, takie jak np. informacje o ubiegłorocznych laureatach, karty oceny zawierające listę kryteriów itd.

 

Dobry opis projektu:

 • Jest napisany prostymi słowami i wyłącznie na temat.
 • Określa cel przyznanej dotacji/stypendium, miejsce realizacji oraz znaczenie dla wykonawcy/stypendysty.
 • Jest napisany w taki sposób, żeby oceniający zrozumiał, czym ma być realizowana praca w warstwie zarówno merytorycznej, jak i praktycznej (czyli że efektem jest np. seria 10 fotografii albo film zrealizowany w określonej technice).
 • Określa cel przyznanej dotacji/stypendium, miejsce realizacji oraz znaczenie dla wykonawcy/stypendysty.
 • Nie zawiera zbędnych informacji, a najwyżej odnośniki do stron internetowych albo do materiałów w załącznikach (portfolia, publikacje, płyty CD/DVD).
 • Odnosi się precyzyjnie do ram czasowych narzuconych przez program dotacyjny. Jeżeli stypendium/grant przyznawane jest na 6 miesięcy, a twój projekt ma trwać rok, to w kontekście całego projektu opisz szczegółowo etap, który będzie zrealizowany w ciągu tych 6 miesięcy.
 • Odnosi się bezpośrednio do założeń/kryteriów/priorytetów programu. Jeżeli program zakłada np. że realizowane projekty mają mieć charakter nowatorski i edukacyjny, to opisz osobno te dwa elementy.

 

Weryfikowanie poprawności formalnej wniosku: 

 • Czy przeczytałeś kilkakrotnie regulamin i przygotowałeś wszystkie wymagane dokumenty?
 • Czy spełniasz wymogi formalne (np. kryterium wieku)?
 • Czy dobrze wybrałeś dziedzinę, w ramach której aplikujesz? Wiele projektów ma charakter interdyscyplinarny, ale należy pamiętać, że wybór dziedziny determinuje eksperta, który będzie oceniał nasze prace – jeżeli zatem jesteś artystą sztuk wizualnych, a realizujesz projekt muzyczny, to zastanów się, kto lepiej go oceni – specjalista od muzyki, czy mimo wszystko od sztuk wizualnych. Opis projektu musi odnosić się do dziedziny, w ramach której aplikujesz – zły wybór czasem oznacza błąd formalny.
 • Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania i punkty formularza aplikacyjnego?
 • Czy nie zostawiłeś żadnego pustego pola? Często puste pole oznacza błąd formalny, więc jeśli nie ma odpowiedzi, należy wpisać „nie dotyczy” lub „brak”.
 • Czy odpowiedzi przedstawiają projekt zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej?
 • Czy opisałeś cele i rezultaty (artystyczne i rzeczowe) projektu (jeśli jest to wymagane, ale zazwyczaj tak)?
 • Czy opis nie jest zbyt lakoniczny lub zbyt długi i czy skorzystałeś z możliwości umieszczenia materiałów opisujących szerszy kontekst w odnośnikach (linkach do stron internetowych) oraz w załącznikach?
 • Czy w odpowiedziach nawiązałeś do celu/tematu/priorytetów i kryteriów programu dotacyjnego, do którego aplikujesz?
 • Czy wszystkie daty określające rozpoczęcie projektu i jego harmonogram są prawidłowe i zgodne z warunkami programu dotacyjnego?
 • Czy harmonogram obejmuje cały okres, na który przyznane są środki i opisuje też wszystkie działania przygotowawcze i podsumowujące (np. rozliczenie projektu i przygotowanie sprawozdania)?
 • Czy przedstawiony budżet jest kompletny? Czy sumy poszczególnych kosztów się zgadzają i czy suma ogólna wszystkich kosztów jest prawidłowo obliczona?
 • Czy budżet spełnia założenia programu? Czy nie jest przekroczona minimalna i maksymalna kwota dotacji? Czy uwzględnia wymagany | procentowy udział wkładu własnego lub finansowanie z innych źródeł?
 • Czy formularz jest prawidłowo podpisany? Czasem trzeba parafować strony, dobrze jeżeli koło podpisu jest miejsce i data, lepiej umieścić podpis czytelny (drukowanymi literami), a obok własny „bazgroł”.
 • Czy zebrałeś wszystkie wymagane załączniki i czy są prawidłowo podpisane?
 • Czy materiały na płytach CD/DVD są uporządkowane w katalogach?
 • Czy sprawdziłeś czy nagrana płyta działa na komputerze z innym systemem operacyjnym (PC/Apple)?
 • Czy przygotowałeś wymagane rekomendacje? Jeżeli wymagane są minimum dwie, to złóż trzy, a maksymalnie cztery – to podwyższy punktację. Poproś o rekomendacje osoby z różnych instytucji i środowisk, posiadające różne kompetencje.
 • Czy rekomendacje mają aktualne daty? Jeżeli dysponujesz tylko skanem rekomendacji, sprawdź w biurze programu dotacyjnego, czy można złożyć dokument za zgodność z oryginałem. Jeżeli tak, to podpisz go w następujący sposób: Za zgodność z oryginałem” miejsce i data, podpis
 • Czy masz jeszcze jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Jeżeli tak, to koniecznie zadzwoń do osoby, która jest opiekunem danego programu stypendialnego i zapytaj o wszystko.

 

Główne źródła finansowania artystów

 

Informacje o wielu rezydencjach i programach zagranicznych zawiera newsletter e-artnow do którego można się zapisać na stronie internetowej. Oprócz tego można ubiegać się o pieniądze z:

 

 

Ponadto Instytut Adama Mickiewicza zajmuje się m.in. dofinansowaniem wyjazdów w ramach projektu Kultura Polska na Świecie, a w ramach różnych programów ministerialnych i samorządowych o dofinansowanie projektów w imieniu artysty ubiegają się stowarzyszenia i fundacje zajmujące się działalnością kulturalną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności