Artysta – Zawodowiec

Wykładowczynie radzą i polecają – Natalia Załuska

Natalia Załuska

Jak poruszać się w świecie sztuki, żeby mieć dobry start? Jak płynnie i szybko przejść z okresu studiów do samodzielnego funkcjonowania po studiach?

 

 page57image2132283760
Henri Matisse, Taniec (I), 1909, olej na płótnie
 
Studia to czas wypracowania podstaw naszych dalszych działań – musimy znać mechanizmy naszej pracy oraz tematyczny obszar zainteresowań, czyli stworzyć bazę, która umożliwi nam dobry start!
 
Powinniśmy sami wyznaczać sobie cele – ważne są małe kroki, rzeczy, które możemy sami zorganizować oraz osiągnąć. Jeżeli na wstępie postawimy sobie za cel rozpoczęcie współpracy z galerią, może to być trudne – ale z drugiej strony poprzez inne działania i aktywność możemy sprawić, że któraś z galerii sama się nami zainteresuje i będzie chciała nawiązać kontakt. Jeżeli wypracujemy sobie dobre CV, szanse na taką współpracę będą większe.
 
Artysta od samego początku powinien mieć pomysły i stawiać sobie wyzwania. Dzięki własnej aktywności można nie tylko zrealizować ciekawe projekty, odkryć źródła inspiracji, ale przede wszystkim zwrócić na siebie uwagę środowiska artystycznego.
 
Już na etapie studiów dobrze zacząć zdobywać pierwsze niezależne doświadczenia. Może to być wyjazd na stypendium zagraniczne, zorganizowanie wystawy grupowej lub indywidualnej albo współpraca z innym artystą. Warto brać udział w konkursach, ubiegać się o nagrody i stypendia, znaleźć dla siebie pracownię, pojechać na rezydencję.
 
Ważna jest także orientacja w środowisku artystycznym oraz networking, czyli budowanie i podtrzymywanie relacji oraz proces wymiany informacji i możliwości.
 
Dobrze jest sprecyzować swoje cele, na przykład:
  • „chciałbym stworzyć nowe prace”
  • „chciałabym stworzyć instalację site specific w parku w pobliżu mojego domu, bo interesuje mnie interakcja z lokalną społecznością”
  • „chciałbym mieć wystawę”
  • „chciałabym pokazać swoje prace w galerii non profit, w studio kolegi, w lokalnym domu kultury”

 

Warto również zastanowić się, jak podzielić swój czas. Jaka proporcja jest właściwa? Jak opowiadać o swoich pracach? Jak wypromować nowy cykl prac? To pytania, które często mogą powracać do nas nawet na dalszych, bardziej zaawansowanych etapach naszej kariery zawodowej.