Wspólny Projekt

Projekt

„Wspólny projekt” to cykliczny konkurs realizowany przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundację Sztuki Polskiej ING. Jego podstawowym celem jest wsparcie artystów, którzy nie ukończyli 30 lat. „Wspólny projekt” kładzie nacisk nie tylko na efekt (wystawę, publikację, itp.), ale przede wszystkim na proces realizacji projektu przez artystę w ścisłej współpracy z obiema instytucjami. Laureat otwartego konkursu otrzyma możliwość zrealizowania swojego projektu w kontekście przestrzeni Łodzi, przy pełnym wsparciu kadry, narzędzi i infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub grupy osób występujące jako jeden zespół.

Partner projektu, Muzeum Sztuki w Łodzi jest jednym z najstarszych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie i jedynym muzeum w Polsce z tak obszerną kolekcją sztuki XX i XXI wieku. Misją Muzeum jest kreowanie warunków umożliwiających współczesnemu odbiorcy komunikację z twórczością artystyczną minionych i obecnych pokoleń, a poprzez to rozbudzanie w nim umiejętności samodzielnego widzenia, rozumienia i odczuwania otaczającej go rzeczywistości.

www.msl.org.pl

Noc nie jest wystarczająco ciemna

Projekt Tomasza Koszewnika, laureata 2 edycji konkursu “Wspólny projekt”.

"Pogrążony w nocy. Podobnie jak się czasem pochyla głowę, aby rozmyślać, tak pogrążyć się całkiem w nocy. Dokoła ludzie śpią. Małe widowisko, niewinne okłamywanie samego siebie, że śpią w domach, w solidnych łóżkach, pod solidnym dachem, wyciągnięci lub skuleni na materacach, na prześcieradłach, pod kołdrami, w rzeczywistości są jak kiedyś i jak potem w pustynnej okolicy (…) Dlaczego czuwasz? Ktoś musi czuwać. Ktoś tu musi być.”

(Franz Kafka, "Nocą", przeł. Roman Karst, w: tegoż, "Nowele i miniatury", PIW, Warszawa 1961, s. 345)

Po zmroku przestajemy patrzeć. Widzimy, ale wzrok już nie jest naszym zmysłem orientacji. Wyciszamy się, aby zobaczyć tą nigdy niewystarczająco bezgłośną noc. Przez ściany, rury, drzwi dzielące i łączące nasze mieszkania przenikają odgłosy innej codzienności. Nienachalnie i mimochodem. Dźwięki są dzielone w dyskretny, intymny sposób. Czasem przepływają obok, zupełnie niewychwycone.

Do projektu „Noc nie jest wystarczająco ciemna” Tomasz Koszewnik wraz z kuratorką Katarzyną Słobodą (Muzeum Sztuki w Łodzi) zaprosił do współpracy Piotra Gwaderę, Olę Kozioł, Martę Kulę, Sławasa Lewego, Michała Rupniewskiego i Pawła Sokołowskiego.

Muzycy zagrają pięć koncertów w prywatnych mieszkaniach, sali prób, hotelu i w pomieszczeniach niedostępnych dla publiczności, która będzie nasłuchiwać i podsłuchiwać tropiąc dźwięki otoczenia. Słuchaczami koncertów będą jednak przede wszystkim nieświadomi i przypadkowi mieszkańcy oraz przechodnie.

29 października 2014, środa g. 20-22.00, ul. Brzeźna 3
5 listopada 2014, środa g. 20-22.00, ul. Gdańska 19
16 listopada 2014, niedziela g. 6-7.00 (rano), Bałuty, w pobliżu ul. Żurawiej
17 listopada 2014, poniedziałek, g. 18-19.00, ul. Częstochowska 63h
19 listopada 2014, środa, g. 21-22.00, Hotel Światowit, pokój 601, ul. Kościuszki 68

Tomasz Koszewnik jest laureatem drugiej edycji konkursu „Wspólny projekt”, realizowanego przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundację Sztuki Polskiej ING, którego tegorocznym tematem była „intymność”. „Wspólny projekt” kładzie nacisk nie tylko na efekt (wystawę, publikację, itp.), ale przede wszystkim na proces realizacji projektu młodego artysty w ścisłej współpracy z obiema instytucjami. 

Ogłoszenie wyników 2 edycji

Laureatem drugiej edycji konkursu "Wspólny projekt", którego tematem była "Intymność" został Tomasz Koszewnik. Zaproponowany przez niego projekt polegać będzie na realizacji kilku koncertów w wybranych przestrzeniach w Łodzi w których na co dzień toczy się zwyczajne życie.

Dźwięki instrumentów, mieszające się z odgłosami życia mieszkańców, filtrowane przez ściany, rury wentylacyjne, czy konstrukcje budynków podkreślą intymne pole odsłuchu. Skierowane zostaną zarówno do świadomych ich charakteru odbiorców, jak i przypadkowych przechodniów, aż po najbliższe sąsiedztwo lokatorów. Ważnym etapem projektu będą badania i dyskusje nad intymnymi aspektami dźwięku, a w konsekwencji - również słuchu. Jeden z najbardziej niedocenionych i zaniedbanych zmysłów, posłuży artyście i kuratorkom do eksploracji płynnej granicy pomiędzy tym, co w intymności prywatne i osobiste, a wspólne i dzielone. Propozycja jest wynikiem dotychczasowych zainteresowań artysty sytuacjami dźwiękowymi, jak również otwartą, wielowątkową i subtelną odpowiedzią na temat projektu - zagadnienie jakim jest intymność.

Jury konkursu "Wspólnego projektu" w składzie: Jarosław Lubiak - główny kurator Muzeum Sztuki w Łodzi, Magdalena Starska - artystka, Magdalena Ujma - kuratorka, Katarzyna Słoboda - kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Maria Rubersz - prezes Fundacji Sztuki Polskiej ING było jednogłośne. Proces przygotowywania projektu już się rozpoczął, a jego realizacja planowana jest na listopad 2014 roku. Sszczegóły już wkrótce na stronie Muzeum Sztuki w Łodzi (www.msl.org.pl) oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING (www.ingart.pl).

Tomasz Koszewnik urodził się 1986 roku w Białymstoku. Mieszka i pracuje w Poznaniu. W latach 2007-10 studiował Antropologię kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 roku student Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku Intermedia. W 2011 roku student wizytujący w Pracowni Działań́ Przestrzennych prof. Mirosława Bałki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Aktualnie realizuje dyplom w Pracowni Audiosfera pod kierunkiem prof. Leszka Knaflewskiego.

Nabór do 2 edycji konkursu „Wspólny projekt”

Zapraszamy do przesyłania pomysłów na projekty dotyczące „intymności”. Pojęcie „intymność” pochodzi od łacińskiego słowa „intimus”, czyli „wewnętrzny, najgłębszy” (w przenośni: „najtajniejszy, najskrytszy”). Intymność jednak to nie tylko to, co skrywane wewnątrz nas samych, ale rodzaj dyskretnej relacji ze światem zewnętrznym. W praktyce artystycznej rozumiemy ją jako związek artysty z materią, tworzywem i treścią sztuki. Proponowane projekty mogą więc odnosić się do kontekstu osobistego, globalnego czy wspólnotowego i sytuować zarówno w obszarze, jak i na marginesach sztuki. Oczekujemy propozycji realizowanych zarówno w formie instalacji, działań performatywnych, badawczych, audialnych czy filmowych, jak i w klasycznych mediach.

„Wspólny projekt” jest skierowany do artystów, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Kładzie nacisk nie tylko na efekt (wystawę, publikację, itp.), ale przede wszystkim na proces realizacji w ścisłej współpracy z kuratorkami Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundacji Sztuki Polskiej ING. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub grupy osób występujące jako jeden zespół. Zgłoszenia można wysyłać do 21 marca 2014 poprzez przesłanie kompletu materiałów za pośrednictwem ogólnodostępnych serwerów do transferu plików na adres Katarzyny Słobody, k.sloboda@msl.org.pl

 

 Harmonogram:
- przesłanie zgłoszenia na konkurs - do 21 marca 2014
- ogłoszenie wyników konkursu - początek kwietnia 2014
- realizacja projektu - od kwietnia do listopada 2014


Budżet
- produkcja projektu - 16 000 PLN brutto
- honorarium - 2 000 PLN brutto

Edycja 1 - Fabryka miejska

  • 01 / 02

"Fabryka miejska" będzie przemieszczać się po ulicach Łodzi w dniach: 20 - 26 maja 2013, g. 20.00 - 22.00 (w środę wyjątkowo 12.00-14.00)

Projekt Katarzyny Baług odnosi się do fabrycznego dziedzictwa Łodzi, miasta stworzonego jako centrum przemysłu włókienniczego. Pomimo nieustannie podejmowanych prób kreowania nowych pomysłów na Łódź, to właśnie historia produkcji na wielką skalę, a obecnie jej brak, ma ogromne znaczenie dla tożsamości jej mieszkańców. Charakter oraz warunki pracy mieszkańców Łodzi wpływają w znaczący sposób na jego tkankę urbanistyczną, strukturę społeczną oraz zewnętrzny wizerunek miasta.

Artystka zrealizuje happening w przestrzeni miejskiej, wybijający przechodniów z codziennej rutyny i przyzwyczajenia do przestrzennego charakteru okolicy. W zaprojektowanej przez siebie mobilnej fabryce miejskiej będzie przemieszczać się po Łodzi i zapraszać mieszkańców do wspólnej produkcji. Wartością w „fabryce” będzie czas, a miejscami jej postoju - lokalizacje kojarzone z intensywną produkcją i pracą.

Praca w powszechnym rozumieniu jest działalnością człowieka zmierzającą do wytworzenia określonych dóbr materialnych bądź niematerialnych. Wykonywanie pracy zazwyczaj odbywa się w odpowiednich ramach, takich jak: miejsce pracy, hierarchia, zasady realizowania zadania. Jednak w łączącej różne funkcje miejskiej przestrzeni publicznej praca często staje się mniej oczywista i rozpoznawalna. Może generować relacje społeczne, przekształcać wiedzę albo organizować komunikację. Jak więc rozpoznać granice między pracą i nie-pracą? Kiedy praca łączy się z rozrywką, a kiedy rozrywka staje się pracą? Czy w aktywności kulturalnej, robieniu zakupów czy korzystaniu z usług towarzyszy nam ten sam model gospodarowania czasem, który narzuca nam praca? Czy produktywne może być palenie papierosa albo obserwowanie innych ludzi?

"Fabryka miejska" proponuje przebadanie takich aktywności, których nie nazwalibyśmy pracą, ponieważ nie dają się one wpisać w standardowe ramy definicji tego pojęcia. Czy zostaną one uznane za stratę czasu? Czy jesteśmy zakładnikami „produktywności”? Czy stać nas na „robienie nic”?

Dokumentacja Bartosza Górki:

Lokalizacje:

  • Poniedziałek: ŁDK, ul. R. Traugutta 18 (parking)
  • Wtorek: Manufaktura
  • Środa: wyjątkowo g. 12.00-14.00: Rynek Dolny na Bałutach (blisko budynku administracji)
  • Czwartek: Osiedle Montwiłła-Mireckiego (skrzyżowanie ul.Srebrzyńskiej i Unii Lubelskiej)
  • Piątek: Retkinia (skrzyżowanie ul.Wyszyńskiego i Armii Krajowej)
  • Sobota: OFF Piotrkowska (Piotrkowska 138/140)
  • Niedziela: Księży Młyn (ul. Księży Młyn)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 1 EDYCJI

Laureatką pierwszej edycji konkursu „Wspólny projekt”, którego tematem był „Prototyp miejski”, została Katarzyna Baług z projektem „Fabryka miejska”. Artystka zamierza podróżować po Łodzi skonstruowaną przez siebie mobilną maszyną „napędzaną” wolnym czasem mieszkańców.
Projekt odnosi się do przemian miasta przemysłowego w miasto zarządzania informacją (call center, usługi księgowe, informatyczne etc.), poprzez które artystka bada ekonomię czasu.
“Fabryka miejska” jest kontynuacją jej zainteresowań, które koncentrują się wokół działań wspólnotowych, problematyzując równocześnie techniki partycypacyjne, narzędzia artystyczne oraz projekty w przestrzeniach publicznych.

Nabór do 1 edycji

Temat tegorocznej, pierwszej edycji konkursu to „prototyp miejski”. Rozumiemy go, jako pomysł, projekt czy narzędzie odnoszące się do relacji zachodzących w przestrzeni miejskiej, być może generujące dla nich nieoczywiste rozwiązania. Praca może być zaprojektowana w dowolnej formie z obszaru szeroko pojętej sztuki np.: instalacji, działań performatywnych, badawczych, audialnych czy filmowych. Laureat konkursu otrzyma możliwość zrealizowania swojego projektu w kontekście przestrzeni Łodzi, przy pełnym wsparciu kadry, narzędzi i infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING.

W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub grupy osób występujące jako jeden zespół. Zgłoszenia można wysyłać do 18 stycznia 2013 r. na adres wspolny_projekt@msl.org.pl. W tytule maila należy wpisać „Wspólny projekt”. Uczestnikom konkursu zostanie udostępniony adres ftp, za pomocą którego będzie można przesłać zgłoszenie. Ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzcy konkursu nastąpi do 2 lutego. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.msl.org.pl oraz www.ingart.pl.

 

Harmonogram:

- przesłanie zgłoszenia na konkurs - do 18 stycznia 2013
- ogłoszenie wyników konkursu - do 7 lutego 2013
- realizacja projektu - luty-kwiecień 2013
- prezentacja projektu - przełom kwietnia i maja 2013

Budżet

- produkcja projektu - 16 000 PLN brutto
- honorarium - 2 000 PLN brutto

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.