SZTUKA W NASZYM WIEKUWystawa przygotowana z okazji jubileuszu 15-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING jako efekt współpracy z zespołem Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.
12.12.2015 - 31.01.2016

Wystawa „Sztuka w naszym wieku” to subiektywna opowieść o sztuce, którą autorzy — Rafał Dominik oraz Szymon Żydek — zilustrowali wyborem 24 prac pochodzących z kolekcji gromadzonych przez Fundację Sztuki Polskiej ING oraz Zachętę — Narodową Galerię Sztuki. Autorzy prezentują sztukę jako nierozłączny element codzienności. Wychodząc od stereotypów związanych z figurą artysty, tłumaczą zawiłości związane z odbiorem sztuki — skupiając się na znaczeniu poszczególnych prac oraz na ogólnych rozważaniach dotyczących sztuki jako źródła inspiracji do działań podejmowanych w codziennym życiu. Wystawa przybrała formę instalacji, stając się przestrzenią do testowania różnych sposobów mówienia i prezentowania sztuki. Rozgrywa się w trzech salach — każda z nich stanowi osobny rozdział opowieści.

Otwarcie wystawy:
godz. 14 Otwarte warsztaty i gry na wystawie dla osób w każdym wieku
godz. 16 Oprowadzanie międzypokoleniowe
godz. 17 Oprowadzanie kuratorskie Rafała Dominika i Szymona Żydka
godz. 19 Oficjalne otwarcie wystawy + DJ set

Artyści: Magdalena Abakanowicz, Basia Bańda, Krzysztof M. Bednarski, Olaf Brzeski, Dorota Buczkowska, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Edward Dwurnik, Piotr Janas, Jerzy Kałucki, Marcin Maciejowski, Przemysław Matecki, Jerzy Nowosielski, Lech Okołów, Włodzimierz Pawlak, Sławomir Pawszak, Józef Petruk, Katarzyna Przezwańska, Henryk Stażewski, Jerzy Tchórzewski, Karol Wierusz-Kowalski, Ryszard Winiarski, Jakub Woynarowski, Krzysztof Żwirblis 

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.