Wystawa "Stany życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym"Wystawa „Stan życia” jest próbą przekazania polskich przeżyć odbiorcom z innej kultury. Punktem wyjścia wystawy jest założenie, że doświadczenie zaistniałe w ramach wspólnoty życia na określonym obszarze i w określonej kulturze, może być przekazane za pomocą języka sztuki i dzięki temu stać się dostępne dla tych, którzy w nim nie uczestniczyli.


Prezentacja polskiej sztuki w Chińskim Narodowym Muzeum Sztuki w Pekinie ma ukazywać złożony układ sił i napięć kształtujących rzeczywistość we współczesnej Polsce, podlegającej procesom modernizacji i globalizacji. Wystawa prowokuje pytanie o to, co polska artykulacja życia przez kulturę i sztukę może wnieść do sztuki globalnej - stanowiącej rozwinięcie tradycji awangardowej, abstrakcyjnej i konceptualnej, a także do zglobalizowanej kultury.
Wystawa zaprezentuje ponad 60 prac artystów odnoszących się do aktualnej sytuacji w Polsce, których twórczość jednocześnie można uznać za przykład w pełni rozwiniętej sztuki globalnej. Właśnie dokonania artystów z pokoleń mających pełen dostęp do uczestnictwa w globalnej kulturze zostaną zaprezentowana najszerzej.
Jednym z ważniejszych wątków wystawy będzie refleksja nad polskim krajobrazem, pejzażem urbanistycznym i strukturami społecznymi. Druga istotna kwestia to sposób kształtowania się podmiotowości w kulturze polskiej. Głównymi wątkami są tu: formowanie osobowości, relacje z innymi jednostkami, praca afektów i pamięci.
Na ekspozycji prezentowane będą też – w odniesieniu do wymienionych wątków – wybrane dzieła z polskiej historii sztuki nowoczesnej, m.in. prace Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Andrzeja Wróblewskiego, Ewy Partum, Tadeusza Kantora czy Aliny Szapocznikow. One także zostaną pokazane nie przez pryzmat historii, lecz ich aktualnego znaczenia.
Celem wystawy jest wyciągniecie jak najdalej idących konsekwencji ze współpracy międzykulturowej, która pojawiła się wraz ze sztuką globalną. Tryb ten jest odmienny od kooperacji międzynarodowej, polegającej na wymianie idei czy dóbr przynależnych jednej kulturze na idee czy dobra wytworzone w innej, według hierarchii sformułowanej w polityczno-ekonomicznym centrum. W odniesieniu do tego rodzaju relacji wystawa prowokuje pytanie o współczesną formę polskości i możliwość jej globalizacji.

W ramach wystawy zostaną zaprezentowane następujące prace z kolekcji Fundacji:

Wilhelm Sasnal "Bez tytułu (Księżyc)", 2000, olej na płótnie, 60x80 cm
Jerzy Nowosielski "Bez tytułu (sygn. XIIIXV) abstrakcja niebieska", 1997, serigrafia na papierze, 89x74 cm
Grzegorz Sztwiertnia "Oko malarza", 2005, olej na płótnie, 40x40 cm
Edward Dwurnik "Plac Trzech Krzyży", 2002, akwarela na papierze, 45x54 cm
Zofia Kulik "Wspaniałość siebie IIIb", 1997, wielokrotnie naświetlane fotografie czarno-białe, 182x152cm
Rafał Bujnowski "Graboszyce", 2002, olej na płótnie, 75x88,5 cm
Rafał Bujnowski "Graboszyce", 2002, olej na płótnie, 51x58 cm
Rafał Bujnowski "Graboszyce", 2002, olej na płótnie, 60x80 cm
Robert Maciejuk "Bez tytułu (Kolargol)", 2002/2003, olej na płótnie, 81x100 cm
Aneta Grzeszykowska, Jan Smaga "Plac Inwalidów", 2003, fotografia barwna, 130x180 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu, 2008, olej na płótnie, 50x70 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu, 2008, olej na płótnie, 45x65 cm
Michał Budny "Kompozycja miejska", 2007, 3 rzeźby, tektura, farba akrylowa, 43x43x35 cm + 43x34,5x35 cm + 55x31x32 cm
Piotr Janas "Włosy, ramię, rama", 2010, olej na płótnie, 120x85 cm
Zbigniew Libera "La Vue", 2004, c-print, 100x150 cm
 

Artyści: Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Michał Budny, Rafał Bujnowski, Olaf Brzeski, Marek Chlanda, Tomasz Ciecierski, Edward Dwurnik, Nicolas Grospierre, Aneta Grzeszykowska, Piotr Janas, Łukasz Jastrubczak, Adam Jastrzębski, Ewa Juszkiewicz, Agnieszka Kalinowska, Tadeusz Kantor, Leszek Knaflewski, Katarzyna Kobro, Tomasz Kozak, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Kamil Kuskowski, Norman Leto, Zbigniew Libera, Robert Maciejuk, Jan Manski, Angelika Markul, Anna Molska, Magdalena Moskwa, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Ewa Partum, Włodzimierz Pawlak, Zbigniew Rogalski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Wilhelm Sasnal, Jan Simon, Aleksandra Ska, Łukasz Skąpski, Jan Smaga, Mikołaj Smoczyński, Magdalena Starska, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Radek Szlaga, Leon Tarasewicz, Andrzej Wasilewski, Julita Wójcik, Andrzej Wróblewski, Monika Zawadzki, Jakub Julian Ziółkowski, Zorka Projekt

Wystawa przygotowywana przez Muzeum Sztuki w Łodzi, Culture.pl we współpracy z Ambasadą RP w Pekinie i Chińskim Narodowym Muzeum Sztuki w Pekinie.

kurator: Jarosław Lubiak
10 maja - 21 czerwca 2015
Chińskie Narodowe Muzuem Sztuki, Pekin

Źródło: Muzeum Sztuki w Łodzi

  • SZTUKA W NASZYM WIEKU

    Wystawa przygotowana z okazji jubileuszu 15-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING jako efekt współpracy z zespołem Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.
    12.12.2015 - 31.01.2016

    ( ... )
Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.