Prototyp miejski - 1 edycja "Wspólnego projektu"„Wspólny projekt” to cykliczny konkurs realizowany przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundację Sztuki Polskiej ING. Jego podstawowym celem jest wsparcie artystów, którzy nie ukończyli 30 lat.

„Wspólny projekt” kładzie nacisk nie tylko na efekt (wystawę, publikację, itp.), ale przede wszystkim na proces realizacji projektu przez artystę w ścisłej współpracy z obiema instytucjami. Temat pierwszej edycji konkursu to „prototyp miejski”. Rozumiemy go jako pomysł, projekt czy narzędzie odnoszące się do relacji zachodzących w przestrzeni miejskiej, być może generujące dla nich nieoczywiste rozwiązania. Praca może być zaprojektowana w dowolnej formie z obszaru szeroko pojętej sztuki np.: instalacji, działań performatywnych, badawczych, audialnych czy filmowych. Laureat konkursu otrzyma możliwość zrealizowania swojego projektu w kontekście przestrzeni Łodzi, przy pełnym wsparciu kadry, narzędzi i infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING.

W konkursie mogą brać udział indywidualni artysci lub grupy występujące jako jeden zespół. Zgłoszenia można wysyłać do 18 stycznia 2013 r. na adres wspolny_projekt@msl.org.pl. W tytule maila należy wpisać „Wspólny projekt”. Uczestnikom konkursu zostanie udostępniony adres ftp, za pomocą którego będzie można przesłać zgłoszenie. Ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzcy konkursu nastąpi 7 lutego. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.ingart.pl oraz www.msl.org.pl.

Muzeum Sztuki w Łodzi, z którym Fundacja bedzie realizować "Wspólny projekt", jest jednym z najstarszych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie i jedynym muzeum w Polsce z tak obszerną kolekcją sztuki XX i XXI wieku. Misją Muzeum jest kreowanie warunków umożliwiających współczesnemu odbiorcy komunikację z twórczością artystyczną minionych i obecnych pokoleń, a poprzez to rozbudzanie w nim umiejętności samodzielnego widzenia, rozumienia i odczuwania otaczającej go rzeczywistości.

Harmonogram

  • przesłanie zgłoszenia na konkurs - do 18 stycznia 2013
  • ogłoszenie wyników konkursu - do 7 lutego 2013
  • realizacja projektu - luty-kwiecień 2013
  • prezentacja projektu - przełom kwietnia i maja 2013

Budżet

  • produkcja projektu - 16 000 PLN brutto
  • honorarium - 2 000 PLN brutto
Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.