Praca Zofii Kulik z kolekcji Fundacji na wystawie "Historia w sztuce""Historia w sztuce" to międzynarodowa wystawa badająca, jak historia buduje tożsamość w wymiarze społecznym i indywidualnym. Zostanie na niej zaprezentowana praca Zofii Kulik z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING "Wspaniałość siebie IIIb".

Jednym z głównych celów prezentacji jest przyjrzenie się obiegowemu obrazowi historii, pokazanie przekłamań i nieścisłości występujących w dokumentacji wydarzeń historycznych. Dodatkowo została zaakcentowana rola indywidualnych interpretacji oferowanych przez sztukę. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja, wśród autorów znajdą się Hans Belting, Nicolas Bourriaud, Tim Cole, Przemysław Czapliński, Ewa Domańska, Ben Kiernan, Dominick LaCapra, Tadeusz Nyczek, Mieczysław Porębski, Maria Anna Potocka, Hayden White.

Wystawa "Historia w sztuce" będzie pierwszą z planowanego cyklu. Kolejne to "Sztuka w sztuce", "Polityka w sztuce", "Religia w sztuce". Celem tego cyklu jest pokazanie, jak problem rozpoznany społecznie, pozornie jasny dla wszystkich, jest postrzegany przez artystów i jak odmiennie może być interpretowany. W ten sposób ujawniony zostanie mechanizm sztuki widzieć jak najszerzej i jak najróżnorodniej. A za nim podstawa tolerancji fascynacja różnymi postawami i interpretacjami.

Otwarcie wystawy 19.05.2011 godz. 18:00

Wystawa czynna w dniach 20.05.2011-25.09.2011

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

ul. Lipowa 4

Źródło informacji: http://mocak.com.pl

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.