Praca Agaty Bogackiej z kolekcji Fundacji w ramach wystawy w ZachęcieWystawa „Pamiętniki” prezentuje najnowsze obrazy Agaty Bogackiej, z których część powstała pod wpływem zapamiętanych lub odkrywanych po latach przez artystkę rodzinnych historii oraz zainteresowań własną genealogią.

Przywołane autobiograficzne wątki są jedynie pretekstem do bardziej uniwersalnej refleksji na temat ludzkiej pamięci. Malarkę interesuje sposób rejestrowania, a następnie odtwarzania z pamięci pewnych obrazów i wynikające z tego procesu zniekształcenia.

Jedną z kluczowych inspiracji stanowi dokument odnaleziony w rodzinnym archiwum - pamiętnik z czasu Powstania Warszawskiego Pauliny Żuławskiej, babci artystki. Zawarty w nim opis drogi, jaką musiała pokonć autorka, stał się punktem wyjścia dla pracy, w której Bogacka stara się zrekonstruować tę trasę. Podobne „obrazy-mapy” namalowała w oparciu o dziennik Jonasa Mekasa oraz wojenne wspomnienia Thomasa Buergenthala.

Natomiast w malarskich kompozycjach „Wystawa I” i „Wystawa II” artystka w symboliczny sposób podejmuje próbę scalenia fragmentów potłuczonej rzeźby swej ciotki, rzeźbiarki Hanny Żuławskiej, w obrazach namalowanych na podstawie zachowanych fotografii z jej wystaw. Nostalgiczna czynność porządkowania starych rodzinnych fotografii staje się dla malarki inspiracją do stworzenia przypominającego drzewo genealogiczne kolażu. Zbudowany ze zdjęć samych kobiet stanowi zaskakującą w kontekście dotychczasowych wypowiedzi artystki deklarację feminizmu.

Operujące monochromatyczną gamą barw i zróżnicowaną fakturą prace Agaty Bogackiej zestawione z wybranymi obrazami z ostatnich trzech lat (m.in. z cyklu „Mirroring” z 2008 czy „Tatry” z 2009 roku) pokazują ewolucję postawy twórczej artystki, wyrażającą się nową tematyką - obserwujemy wyraźne przejście od „tu i teraz” ku szeroko pojętej historii, a także całkowicie odmienną od dotychczasowej stylistykę. Niezmienne pozostaje zainteresowanie sposobem rejestrowania rzeczywistości i zapisywania własnych stanów emocjonalnych, jakim jest dziennik lub pamiętnik.

źródło: informacja prasowa

Na wystawie zostanie zaprezentowana praca z kolekcji Fundacji "Ja, Krystyna M., wyszłam z domu we wtorek (01.08.1944 Warszawa - 12.08.1944 Podkowa Leśna, Polska)".

Agata Bogacka. "Pamiętniki"
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
12.08 - 9.10.2011
kurator: Joanna Kordjak

Artystka realizuje ten projekt w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.