Nagroda w konkursie SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO za inicjowanie działań prokulturalnych26.XI. br. Przewodniczący Rady Fundacji Oscar Swan odebrał rąk Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezes Fundacji Commitment to Europe - Arts&Business, nagrodę w konkursie "SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO".


ING BANK ŚLĄSKI występując jako reprezentant grupy Fundatorów i Darczyńców Fundacji Sztuki Polskiej ING został nagrodzonyw kategorii „Inicjowanie działań prokulturalnych”. Do grupy instytucji, które są zaangażowane w tworzenie fundacji razem z bankem należą: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A., ING Lease (Polska) Sp. z o.o., ING Investement Management (Polska) S.A., ING Real Estate Development Sp. z o.o., od tego roku także: ING Commercial Finance S.A., ING Bank Hipoteczny S.A. oraz ING Securities S.A.

 

W uzasadnieniu napisano:
Fundacja Sztuki Polskiej ING działa na styku świata biznesu i sztuki. Jest instytucją, która stara się w jak najefektywniejszy sposób wspierać artystów polskich, instytucje kultury, angażować się w działalność wydawniczą. Stara się także, aby zarówno pracownicy jak i klienci firm zaangażowanych w działalność fundacji mieli jak największy i najbardziej ubogacający kontakt z polską sztuką współczesną. Tworzona przez Fundację Sztuki Polskiej ING kolekcja wpisuje się w światowy program mecenatu ING, w którym sztuka odgrywa istotną rolę w tworzeniu kultury organizacyjnej. Historia i osobowość zgromadzonych zbiorów zasługują na uznanie nie tylko znawców sztuki, ale i całego otoczenia społecznego instytucji.

O nagrodzie:

Idea zawarta w nagrodzie „SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO” ma na celu wyróżnienie najbardziej owocnych przykładów współpracy na styku biznesu i sztuki oraz wykazanie, że wspieranie rodzimej kultury jest skutecznym narzędziem kreowania wizerunku firmy oraz budowania społecznego zaufania, tak istotnego w przypadku instytucji finansowych, do których konkurs jest skierowany.

Konkurs to dowód na coraz większe zainteresowanie firm wspieraniem kultury i sztuki polskiej. Relacja pomiędzy tymi dwoma światami często sprowadzana jest do zależności finansowej instytucji kultury od biznesu. Jednak coraz częściej sponsoring kultury i sztuki staje się częścią strategii marketingowej. Dzięki zaangażowaniu w sponsoring biznes nie tylko promuje swe produkty czy usługi, ale przede wszystkim przyczynia się do tworzenia warunków rozwoju i upowszechniania kultury. W efekcie, współpraca pomiędzy firmami a instytucjami kultury przynosi wymierne korzyści zarówno obu zaangażowanym w nią stronom, jak i całemu społeczeństwu.

Nagrody są odpowiedzią na rynkową rzeczywistość, która pokazuje, że pojawia się coraz więcej inicjatyw, prowadzących do efektywnej współpracy pomiędzy kulturą i biznesem. Obserwujemy kształtowanie się partnerstwa, w którym chodzi nie tylko o wymiar wzajemnych korzyści, ale także o dobro i rozwój polskiej kultury. Konkurs ma na celu promowanie i nagradzanie działań o szczególnym znaczeniu oraz wytyczających nowe trendy we współdziałaniu na styku kultury i biznesu. Narodowy Bank Polski jako instytucja publiczna o wysokim zaufaniu społecznym, mając ustawowe ograniczenie wspierania kultury, chce poprzez konkurs zachęcać do działań kulturotwórczych inne instytucje finansowe.

www.sztukacenniejsza.pl

  • Obrazy z kolekcji fundacji na kartach płatniczych ING Banku Śląskiego

    "Karty z ilustracjami dzieł polskich twórców to świetny sposób na zaproszenie sztuki do życia codziennego. Często brakuje nam czasu na odwiedzanie galerii, a z kart płatniczych korzystamy coraz częściej. Oczywiście nawet ozdobione obrazami karty nie zastąpią prawdziwego obcowania ze sztuką, ale o sztuce będą przypominać. Wybraliśmy do galerii Mojej Karty ING motywy bardzo dekoracyjne - fragmenty obrazów znakomitych i popularnych polskich artystów. Mamy nadzieję, że wybór ten zostanie doceniony przez miłośników sztuki” - powiedziała Magdalena Kochanowska, prezes Zarządu Fundacji Sztuki Polskiej ING.

    ( ... )
Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.