Minister Bogdan Zdrojewski wyróżnił Fundację Sztuki Polskiej ING

19 września 2011 roku odbyła się ceremonia wręczenia Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodę od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrał Oscar Swan, Przewodniczący Rady Fundacji oraz wiceprezes ING Banku Śląskiego. Fundacja Sztuki Polskiej otrzymała wyróżnienie za systematycznie wspieranie polskiej sztuki współczesnej.

Minister w uzasadnieniu podkreślał długofalowe zaangażowanie Fundacji we wspieranie dziedziny, która nie należy do najbardziej spektakularnych obszarów kultury, jest niezwykle wymagająca, ale i interesująca. Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawane są głównie osobom fizycznym - twórcom, animatorom i menedżerom - których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego. Adresatami nagród w tym roku stały się również firmy i organizacje, dzięki którym rozwój sztuki jest możliwy.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.