Wystawa "Ludzie i rzeczy" z udziałem Rafała Bujnowskiego

  • 01 / 06

Zapraszamy na wystawę w białostockiej galerii Arsenał, na której prezentowane będą m.in. prace Rafała Bujnowskiego z kolekcji Fundacji.

Zjawiska i zmiany zachodzące w społeczeństwie są ważną częścią antropologii rzeczy - nurtu antropologii zajmującego się szeroko pojętą problematyką stosunku człowieka do rzeczy. Podobne poszukiwania można zauważyć na obszarze sztuki – wielu twórców bierze na warsztat przedmioty, które stają się bohaterem, tematem, punktem wyjścia czy istotą finalnego dzieła. Zainteresowanie artystów kulturą materialną i znaczeniem przedmiotów obecne jest w sztukach plastycznych od dawna, jednak w ostatnich latach daje się zaobserwować wzmożoną refleksję artystyczną dotyczącą człowieka ukazanego przez pryzmat przedmiotów. Poprzez obiekt czy rzecz artyści przyglądają się wybranym grupom społecznym, badają różnorodne tożsamości kulturowe, próbują ukazać ducha czasu i miejsca.

Hasło „Rzeczy i ludzie” zawarte w tytule wystawy wskazuje na szeroki zakres tematyczny projektu, począwszy od wzajemnych relacji ludzi i rzeczy, poprzez kwestię materialności i trwania rzeczy w czasie, a kończąc na symbolicznych wartościach przedmiotów. Tytuł projektu został zaczerpnięty z publikacji „Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności”, wydanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2008, pokazującej zintensyfikowaną w ostatnich latach refleksję nauk humanistycznych nad materialnością. 


Wystawa prezentuje twórczość dziewięciorga artystów urodzonych w latach 70. oraz pierwszej połowie lat 80. XX w. W Galerii Arsenał zobaczyć można prace podejmujące wątki emocjonalnych, obsesyjnych i sentymentalnych związków ludzi z przedmiotami. Ważnymi zagadnieniami obecnymi na wystawie są rzeczy jako obiekty indywidualnych badań, rzeczy jako element dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jak również warunki i okoliczności produkcji przedmiotów. Dineo Seshee Bopape, Pavla Sceranková oraz Jiří Skála wystawiają swoje prace w Polsce po raz pierwszy. Tymek Borowski, Marta Mariańska, Paweł Matyszewski, Dineo Seshee Bopape, Jiří Skála i Pavel Sterec pokazują w Arsenale nowe prace lub specjalne odsłony projektów rozwijanych w ostatnich latach.

21.06 - 29.08 2013
kurator: Michał Jachuła
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok

Artyści: Dineo Seshee Bopape, Tymek Borowski, Rafał Bujnowski, Marta Mariańska, Paweł Matyszewski, Shana Moulton, Pavla Sceranková, Jiří Skála, Pavel Sterec 

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.