11.12.2009 – 04.01.2010

NIEBIESKI PRAWIE BIAŁY. Gra z kolekcją Fundacji Sztuki Polskiej ING

  • 01 / 03

Niebieski prawie biały. Mógłby być każdy inny. Słowo prawie sugeruje niepewność, ale i bezradność w nazwaniu najprostszego składnika (nie tylko) sztuki, jakim jest kolor.

Punktem wyjścia do stworzenia tej wystawy był wybór prac malarskich z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING takich artystów, jak Tymek Borowski, Stanisław Fijałkowski, Tomasz Kowalski, Róża Litwa, Przemysław Matecki, Włodzimierz Pawlak, Sławek Pawszak, Marek Sobczyk, Grzegorz Sztwiertnia, Jakub Julian Ziółkowski. Projekt rozwijają filmy video artystów spoza kolekcji, takich jak Wojciech Bąkowski, Dorota Buczkowska, Norman Leto, Agnieszka Polska, interwencja w przestrzeń galerii Mikołaja Moskala oraz publikacja projektu Honzy Zamojskiego, która zarazem pełni funkcję katalogu wystawy. Wystawa w naiwny sposób nie stawia tezy. Zatrzymuje się na poziomie barwy, mającej sensualne przełożenie na pojawiającą się i znikającą ludzką figurę. Jest luźną grą z konwencjami pokazywania i uzasadniania doboru prac w ramach kuratorskiego konceptu."

Katarzyna Słoboda – kuratorka wystawy

Nie rezygnując z pozyskiwania dzieł twórców o ugruntowanej pozycji, fundacja otworzyła się na bardzo młodych artystów oraz twórców reprezentujących nowe media (wideo). Zadaniem kuratorki było zbudowanie autorskiej koncepcji wystawienniczej w oparciu o prace pochodzące z kolekcji ING, wzbogaconej o dokonania artystów, których prace nie znajdują się w naszych zbiorach. Intencją było sprawdzenie w jakich kontekstach umieszczone zostaną nasze dzieła, w jakie relacje zostaną uwikłane. Niewykluczone, że ekspozycja stanie się także inspiracją dla nas, pokaże nam możliwe kierunki rozwoju kolekcji.

Magda Kochanowska - Prezes Zarządu Fundacji Sztuki Polskiej ING

Artyści: Wojciech Bąkowski, Tymek Borowski, Dorota Buczkowska, Stanisław Fijałkowski, Tomasz Kowalski, Norman Leto, Róża Litwa, Przemysław Matecki, Mikołaj Moskal, Włodzimierz Pawlak, Sławek Pawszak, Agnieszka Polska, Marek Sobczyk, Grzegorz Sztwiertnia, Honza Zamojski, Jakub Julian Ziółkowski

Kuratorka | Katarzyna Słoboda
Organizatorzy wystawy | Galeria LETO i Fundacja Sztuki Polskiej ING

Katalog i plakat zaprojektowany przez Honzę Zamojskiego.

  • ( ... )
  • Wystawy

    Fundacja Sztuki Polskiej ING nie tylko bardzo chętnie wypożycza swoje zbiory na wystawy w kraju i zagranicą, ale angażuje się także w organizację wystaw polskiej sztuki współczesnej.

    ( ... )
Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.