bez tytułu
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Paweł Śliwiński

bez tytułu

2008 / olej, płótno / 80 x 65 cm / nr 0085 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0    Wróć
Opis pracy

Obraz Pawła Śliwińskiego wydaje się efektem malarskiego huraganu. Widzimy odmienne w swym przebiegu pociągnięcia pędzla, rożne stopnie natężenia barw. Zieleń, która dominuje w centralnej partii płótna, zamknięta jest od góry ultramarynową chmurą; z dolnego brzegu wyprowadzona jest czarna, przypominająca drogę, zwężająca się smuga, sugerując tym samym perspektywiczną głębię obrazu. „W swoich pracach Paweł swobodnie podejmuje dialog z historią malarstwa, w którym jak jazzman wirtuoz potrafi wykorzystać tradycyjny temat i poprzez indywidualny kunszt nadać mu własny wydźwięk” – w „Przewodniku kolekcjonera sztuki najnowszej” komentowali twórczość artysty Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.