bez tytułu, z cyklu Ćwiczenia na równowagę
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Karol Radziszewski

bez tytułu, z cyklu Ćwiczenia na równowagę

2009 / akryl, płótno / 100 x 73 cm / nr 0116 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0    Wróć
Opis pracy

Cykl “Ćwiczenia na równowagę” odnosi się do rysunków instruktażowych zaczerpniętych ze starych podręczników dotyczących np. udzielania pierwszej pomocy powstałych od lat 20. do 50 dwudziestego wieku. Rysunki na dzień dzisiejszy są niezwykle anachroniczne oraz naznaczone indywidualnością niepodpisanych autorów. „Obiektywnie” przedstawione postaci mają np. charakterystyczne dla danego okresu fryzury bądź w specyficzny sposób namalowane detale twarzy. Same przedstawione sytuacje, np. tytułowe ćwiczenia na równowagę, są wykonywane przy użyciu świeczników, a scena ratowania topielca jest na granicy inscenizacji i realnego zdarzenia. Instruktarzowy cykl zmienia się więc w serię subiektywnych przedstawień.

Radziszewski przenosząc na płótno odnalezione w starych książkach rysunki podkreśla umowność i kanoniczność przedstawień męskiej cielesności. „Ćwiczenia na równowagę” wpisują się więc w rozwijane od czasów studiów zainteresowanie artysty. Równocześnie obrazują kolejny rozwijany od lat wątek – koncentracja na medium oraz znaczeniami, jakie to medium konotuje. Przetransferowanie rysunku w formę malarską jest zabiegiem podobnym do tego, gdy Radziszewski stylizował współcześnie wykonywane fotografie na zbliżone do dokumentacji historycznych performensów.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.