bez tytułu (kobiety niebieskie), sygn. 4/XV
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Jerzy Nowosielski

bez tytułu (kobiety niebieskie), sygn. 4/XV

1995 / serigrafia, papier / 98 x 68,5 cm / nr 0008 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0    Wróć
Opis pracy

Malarstwo Jerzego Nowosielskiego ma charakter syntetyczny, jest poszukiwaniem sposobu, by w jednej kompozycji zawrzeć postrzeganie człowieka, sztuki, harmonii i piękna. Czasami dążenie do uzyskania całościowego obrazu jest posunięte tak daleko, że figuralny obraz zbliża się do abstrakcji. Właśnie tak artysta przedstawił w swoim cyklu serigraficznym sylwetki kobiece. Wysmukłe postaci zastygły w wystudiowanych pozach, są umownie zarysowane konturem, nie sposób dojrzeć ich twarzy. Artysta zastosował jednolite spektrum barw rozświetlane refleksami światła oraz strefowy podział obrazu. To charakterystyczne cechy stylu twórcy silnie inspirującego się bizantyjską tradycją ikon i europejską sztuką sakralną.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.