La Vue
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Zbigniew Libera

La Vue

2004 / c-print / 100 x 150 cm / nr 0120    Wróć
Opis pracy

"La Vue" to cykl  wielkoformatowych fotografii, częściowo abstrakcyjnych lecz przywodzących na myśl nasycone kolorem, piękne pejzaże. Fotografie te są dość zaskakujące w oeuvre Libery, znanego głownie z bardzo krytycznych, często uznawanych za kontrowersyjne, prac. Cykl "La Vue" powstał przez sfotografowanie makro obiektywem kolorowych magazynów i albumów. Tytuł, ważna wskazówka w odszyfrowaniu pracy, pochodzi z prozy eksperymentalnego pisarza Raymonda Roussela skoncentrowanego na języku. Analogicznie u Libery widz może obserwować proces patrzenia. "La Vue" to próba "widzenia peryferyjnego", dostrzegania tego, z czego istnienia nie zdawaliśmy sobie sprawy: "Przez widzenie peryferyjne rozumiem te wszystkie obrazy, które nasz aparat widzenia odrzuca jako śmieci, coś nieostrego, nieprecyzyjnie uchwyconego, zatartego, będącego w ruchu, po prostu wizualne pomyłki, na przykład strona z gazety czy albumu widziana z ukosa, jeszcze zanim ustawimy ją prostopadle do naszego oka."

Prace mają szczególne znaczenie w kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING. Grupa ING pojawiła się w Polsce w czasie transformacji, a więc w okresie nagłych zmian, które rozpoczęły się w przestrzeni publicznej poddanej wpływom mediów i agresywnej reklamy. "La Vue" to próba uwolnienia widzenia, na którym piętno odcisnęła skomercjalizowana kultura wizualna. Równocześnie Libera ujawnia siłę obrazu, to, co wydaje się jedynie piękne, wysublimowane estetycznie, może być równocześnie bardzo krytyczne, wymierzona w bezmyślne postrzeganie rzeczywistości i bezrefleksyjny odbiór kodów kulturowych.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.