Ryszard Grzyb

UR. 1956, Sosnowiec

Ryszard Grzyb jest współtwórcą legendarnej Gruppy, kolektywu, który w latach 1982-1992 współtworzył kanon polskiego malarstwa. Swoje wiersze, szkice i rysunki zamieszczał w piśmie „Oj dobrze już”. W latach 80. tworzył przede wszystkim prace temperowe na kartonach o tematyce fantastycznej, komentujące również sytuację społeczno-polityczną. Na początku kolejnej dekady Grzyb zmienił język malarskiej wypowiedzi – jego obrazy stały się silnie dekoracyjne, uproszczone formalnie. Grzyb jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pierwsze trzy lata studiów odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Równolegle do malarstwa uprawia twórczość poetycką. Jego teksty publikowały m.in. „Nowy Wyraz” i „Miesięcznik Literacki”.

La marche du rhinocéros... vers où?
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Ryszard Grzyb

La marche du rhinocéros... vers où?

1996 / olej, płótno / 81 x 100 cm / nr 0031 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0    Wróć
Opis pracy

Obrazy Ryszarda Grzyba zaludniają mityczne stwory i fantastyczne, kolorowe zwierzęta. Dla artysty malarstwo jest żywiołem, praktyką otwartą na magiczność i pracę wyobraźni, stąd swoje obrazy Grzyb traktuje jako rodzaj dziennika, w którym na bieżąco zapisuje odkrycia, fascynacje i fantazje. Ekspresyjna, nieco prymitywna forma to znak rozpoznawczy artysty, który przez lata związany był z Gruppą – legendarnym kolektywem malarskim z lat 80. Praca „La marche du rhinocéros... vers où?” pochodzi z okresu, w którym artysta definitywnie odszedł od malarskiego komentowania życia społeczno-politycznego, skupiając się na formie i poetyckości przekazu.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.