Robert Maciejuk

UR. 1965, Biała Podlaska

Znane i hipotetyczne logotypy, sztuczna filmowa scenografia, sylwetki bohaterów z filmów dla dzieci – to motywy, które powracają w obrazach Roberta Maciejuka. Artysta czerpie inspiracje ze współczesnej logosfery, w tym szczególnie z mediów. We wcześniejszym etapie twórczości prace Maciejuka bezpośrednio odnosiły się do perspektywy wykreślnej i geometrycznych studiów renesansowych mistrzów, w jego przedstawieniach dominowały wówczas zredukowane elementy architektoniczne – schody, baldachimy, murki. Robert Maciejuk jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił w 1990 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Od 1991 roku pracował przez pięć lat jako asystent na macierzystej uczelni.

Znaki lotnicze
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Robert Maciejuk

Znaki lotnicze

2002 / olej, płótno / 150 x 511 cm / nr 0041 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 1/ 2 Wróć
Opis pracy

Malarskie strategie Roberta Maciejuka przypominają cierpliwe i pracochłonne techniki dawnych mistrzów. Jego obrazy są rodzajem współczesnego zielnika – zgromadzono na nich setki znaków, symboli, etykietek, odznak, logotypów. Te kompozycje są opowieścią o informacyjnym chaosie i kulturowej różnorodności. Maciejuk z pieczołowitością kolekcjonera rzadkich motyli pochyla się nad opatrzonymi elementami widzialnego świata. Pojawiające się na płótnie znaki lotnicze zostały poddane subtelnym modyfikacjom. Kolory odbiegają od oryginałów, a kształty są lekko zdeformowane. Ich pierwotna funkcja znika, pojawia się tajemnicza malarska sekwencja kształtów. Lotnicze emblematy są częścią przewrotnej gry, jaką artysta prowadzi z przyzwyczajeniami widza.

bez tytułu (Kolargol)
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Robert Maciejuk

bez tytułu (Kolargol)

2003 / olej, płótno / 81 x 100 cm / nr 0075 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 2/ 2 Wróć
Opis pracy

Robert Maciejuk stworzył serię prac, których bohaterami są postaci z dobranocek z czasów minionego ustroju – wśród nich Miś Kolargol. Na obrazie znajdującym się w zbiorach Fundacji uwieczniony został on w trakcie lotu w przestworza, który wykonał w jednym z odcinków. Z pozoru niewinne wizerunki postaci z bajek dla dzieci namalowane zostały w zmonumentalizowanej skali. Artysta bada proste, codzienne obrazy, a następnie poddaje wnikliwej inspekcji widza. Czy realistyczne przedstawienie bohatera dobranocki jest naprawdę realne? Czy przedstawiona przez Maciejuka rzeczywistość istnieje, czy jest tylko umowna? – to tylko niektóre z pytań, z którymi mierzy się widz.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.