Radek Szlaga

UR. 1979, Gliwice

Radek Szlaga, urodzony w 1979, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu gdzie obronił dyplom z malarstwa w pracowni profesora Jerzego Kałuckiego. Pracuje i mieszka w Warszawie. Jego twórczość była prezentowana na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Polsce, Londynie, Berlinie, Hadze, Pekinie. Tworzy malarstwo, rysunki, instalacje, rzeźby, książki. Jego sztuka opiera się na motywach, znakach i mitach współczesnej kultury, z których Szlaga buduje wielopoziomowe, nielinearne narracje. Ważnym elementem przewijającym się w jego twórczości są alternatywne systemy społeczne, takie jak Freedom Club czy lokalne społeczności, w których szuka niezależności jednostki funkcjonującej w pozornie zglobalizowanym świecie. Szlaga stawia też pytania o swoją tożsamość jako twórcy. Wykorzystując motywy z kultury popularnej, które potrafi mimetycznie odwzorować w malarstwie, kaligraficznym rysunku czy przepisanych odręcznie stronach tekstu z Wikipedii, zadaje pytanie o możliwość opisania świata - jego pozornej warstwy i tego, co nie przebija się do uśrednionego, medialnego obrazu. Ważnym elementem jego twórczości jest też biegłość warsztatowa, której nie sposób oddzielić od treści prac.

Nafajdały
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Radek Szlaga

Nafajdały

2010 / olej, płótno / 120 x 90 cm / nr 0117 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 1/ 2 Wróć
Opis pracy

Obraz „Nafajdały” można uznać za malarski manifest Szlagi. Problematyka medium jest widoczna w wielu jego pracach, ale nie często jest podejmowana w tak bezpośredni sposób. Wnętrze dekoracyjnego ornamentu, tradycyjnie przeznaczonego na właściwą treść, wypełnia tu naniesiona na poprzednie warstwy obrazu biel – malarska tabula rasa, sugestia surowego płótna. Kury pochodzą z innego porządku – reprezentują kulturę ludyczną, nieskażoną nadprodukcją znaczeń i potrzeb współczesnego świata. Równocześnie ten element obrazu można odnosić do malarstwa animistycznego, często zresztą pojawiającego się u Szlagi. Refleksja na temat medium malarstwa i jego kulturowych korzeni przeplata się tu z motywami ludycznymi, zapośredniczonymi zresztą poprzez przedstawienie znane z podręczników do historii sztuki.

Anioł/Świnia
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Radek Szlaga

Anioł/Świnia

2010 / kredka świecowa, ołówek, taśma klejąca dwustronna, papier kredowy, wydruk kolorowy / 35 x 50 / nr 0118 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 2/ 2 Wróć
Opis pracy

Radek Szlaga miesza i zestawia ze sobą różne techniki i estetyki. Charakterystyczna dla niego jest kakofonia i autoreferencyjność. Artysta wykorzystuje np. wydruki fotografii własnych prac malarskich, by dorysować na nich nowe elementy, zeskanować je i przerobić na slajd. W pracy na papierze z kolekcji Fundacji wadliwie wydrukowania świnia z jego własnego obrazu pojawia się obok anioła przerysowanego z książki na temat starodruków. Zestawiając te dwa motywy oraz estetyki pokazuje charakterystyczne napięcie przebiegające między współczesną twórczość a sztuką dawną. Intensywna koncentracja na własnej twórczości (wielokrotnie przerabiana, ukazywana w różnych mediach część pracy ze świnią), kontrastuje z przerysowanym za pomocą ołówka, długopisu i kredek wyobrażeniu anioła o 3 parach skrzydeł. Takie zestawienia zawierają w sobie subwersywny ładunek wynikający z napięcia między treściami ludycznymi a kulturą wysoką oraz specyficznego wykorzystania medium i technik wprowadzających dysonans w odbiorze pracy.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.