Joanna Malinowska

UR. 1972, Gdynia

Joanna Malinowska mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Autorka prac wideo, rzeźb, instalacji dźwiękowych i sytuacji performatywnych. Ważną rolę w jej twórczości odgrywa muzyka i antropologia. Dzieła dwudziestowiecznych kompozytorów poddawane są przez artystkę reinterpretacji poprzez np. zderzanie z odmiennymi kontekstami kulturowymi. Praca „Arctic Elvis” to opowieść o Inuicie naśladującym Presleya. Mimo, że Malinowska zdaje się odnosić do naukowych poszukiwań (odbyła np. podróż śladami jednego z pierwszych badaczy kultury Inuitów), w odnajdywanych w różnych kulturach podobnych obiektach, mitach i ludziach, szuka raczej wieloznaczności, niż normatywności i racjonalności.

Miniaturowa tunika. Kultura Wari lub Inka
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Joanna Malinowska

Miniaturowa tunika. Kultura Wari lub Inka

2011 / pióra, len / 52 x 40 cm / nr 0123 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 1/ 3 Wróć
Opis pracy

W twórczość Joanny Malinowskiej antropologia splata się z historią sztuki. Część z jej prac to obiekty wykonywane z naturalnych materiałów, charakterystycznych dla kultur pierwotnych. Zderzane są z formami kojarzącymi się z awangardowymi dziełami sztuki czy strategią readymades. Niektóre z prac Malinowskiej mogą być wręcz mylone z wytworami kultur pierwotnych. Funkcjonując w obszarze sztuki współczesnej przywołują m.in. echa kolekcji z pierwszej połowy XX wieku, w których obok prac gwiazd awangardy, często też występowało rzemiosło czy obiekty kultu z terenów Afryki czy Azji.

W kolekcji Fundacji znajdują się 3 z kilkunastu „Miniaturowych tunik”, których pierwowzorem są wytwory materialne kultur z obszarów Ameryki Południowej. Większość z nich jest do siebie bardzo podobna. Kojarzą się więc z rzemiosłem i użytkowością, a nie unikatowością charakterystyczną dla sztuki współczesnej. Prace Malinowskiej wykorzystują wieloznaczność zbliżenia dzieła sztuki do wytworów pozaeuropejskiej i północnoamerykańskiej kultury materialnej. Kluczowe znaczenie dla tych prac ma zacieranie granic wyznaczanych przez coraz bardziej profesjonalizującą się kulturę i osłabienie narzędzi, którymi operuje sztuka współczesna.

Miniaturowa tunika. Kultura Wari lub Inka
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Joanna Malinowska

Miniaturowa tunika. Kultura Wari lub Inka

2011 / pióra, len / 52 x 60 cm / nr 0124 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 2/ 3 Wróć
Opis pracy

W twórczość Joanny Malinowskiej antropologia splata się z historią sztuki. Część z jej prac to obiekty wykonywane z naturalnych materiałów, charakterystycznych dla kultur pierwotnych. Zderzane są z formami kojarzącymi się z awangardowymi dziełami sztuki czy strategią readymades. Niektóre z prac Malinowskiej mogą być wręcz mylone z wytworami kultur pierwotnych. Funkcjonując w obszarze sztuki współczesnej przywołują m.in. echa kolekcji z pierwszej połowy XX wieku, w których obok prac gwiazd awangardy, często też występowało rzemiosło czy obiekty kultu z terenów Afryki czy Azji.

W kolekcji Fundacji znajdują się 3 z kilkunastu „Miniaturowych tunik”, których pierwowzorem są wytwory materialne kultur z obszarów Ameryki Południowej. Większość z nich jest do siebie bardzo podobna. Kojarzą się więc z rzemiosłem i użytkowością, a nie unikatowością charakterystyczną dla sztuki współczesnej. Prace Malinowskiej wykorzystują wieloznaczność zbliżenia dzieła sztuki do wytworów pozaeuropejskiej i północnoamerykańskiej kultury materialnej. Kluczowe znaczenie dla tych prac ma zacieranie granic wyznaczanych przez coraz bardziej profesjonalizującą się kulturę i osłabienie narzędzi, którymi operuje sztuka współczesna.

Miniaturowa tunika. Kultura Wari lub Inka
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Joanna Malinowska

Miniaturowa tunika. Kultura Wari lub Inka

2011 / pióra, len / 52 x 60 cm / nr 0125 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 3/ 3 Wróć
Opis pracy

W twórczość Joanny Malinowskiej antropologia splata się z historią sztuki. Część z jej prac to obiekty wykonywane z naturalnych materiałów, charakterystycznych dla kultur pierwotnych. Zderzane są z formami kojarzącymi się z awangardowymi dziełami sztuki czy strategią readymades. Niektóre z prac Malinowskiej mogą być wręcz mylone z wytworami kultur pierwotnych. Funkcjonując w obszarze sztuki współczesnej przywołują m.in. echa kolekcji z pierwszej połowy XX wieku, w których obok prac gwiazd awangardy, często też występowało rzemiosło czy obiekty kultu z terenów Afryki czy Azji.

W kolekcji Fundacji znajdują się 3 z kilkunastu „Miniaturowych tunik”, których pierwowzorem są wytwory materialne kultur z obszarów Ameryki Południowej. Większość z nich jest do siebie bardzo podobna. Kojarzą się więc z rzemiosłem i użytkowością, a nie unikatowością charakterystyczną dla sztuki współczesnej. Prace Malinowskiej wykorzystują wieloznaczność zbliżenia dzieła sztuki do wytworów pozaeuropejskiej i północnoamerykańskiej kultury materialnej. Kluczowe znaczenie dla tych prac ma zacieranie granic wyznaczanych przez coraz bardziej profesjonalizującą się kulturę i osłabienie narzędzi, którymi operuje sztuka współczesna.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.