Jerzy Truszkowski

UR. 1961, Warszawa

Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom obronił w 1986 roku. W latach 1983-1986 z grupą Łódź Kaliska, Zbyszko Trzeciakowskim i Jackiem Kryszkowskim współtworzył legendarną Kulturę Zrzuty i podziemne pisma artystyczne „Tango” oraz „Halo Haloo”. W latach 1985-1989 wraz z m.in. Zbigniewem Liberą współtworzył grupę NAO Sternenhoch. Zajmuje się performensem, instalacją, sztuką wideo, fotografią, malarstwem oraz teorią i krytyką sztuki. Zaliczany jest do nurtu krytycznego polskiej sztuki współczesnej; sam natomiast określa się mianem artysty radykalnego – co w tym przypadku oznacza twórcę zwróconego ku swoim korzeniom, szukającego pierwocin swojej dziedziny. Formy zawarte w pracach Jerzego Truszkowskiego są nośnikiem zaangażowanych, politycznych treści, które wynikają z wnikliwej refleksji artysty nad historią Euroazji.

Tamgi Sarmackie
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Jerzy Truszkowski

Tamgi Sarmackie

1991 / olej, płótno / 150 x 150 cm / nr 0039    Wróć
Opis pracy

W związku deklaracjami o radykalizmie, malarska strategia artysty opiera się na drobiazgowej analizie i dekonstrukcji złożonych opowieści do poziomu znaków. Znaki – wedle definicji kulturowej – to zjawisko, które odnosi się do czegoś innego niż to, czym samo jest. Truszkowski eksploruje symbole, czyli szczególny rodzaj znaku. Symbol nie posiadając materialnego odpowiednika odnosi się do pojęć abstrakcyjnych.
W „Tamgach Sarmackich” twórca przywołuje historię Tatarów, którzy w XVII wieku zaczęli osiedlać się na polskich ziemiach. W zamian za służbę wojskową u króla Jana III Sobieskiego zaczęli korzystać z praw szlacheckich. Jedną z oznak asymilacji z tutejszą kulturą były tzw. tamgi – herby wzorowane na symbolach rodowych polskiej szlachty. Za pomocą prostych form strzałek, półksiężyców i podków na krwistoczerwonym tle, artysta przedstawił znaki nawiązujące do pierwotnych symboli, którymi oznaczano własność stad bydła.
Obraz został namalowany trójwarstwowo, z użyciem techniki laserunkowej, w tonacji karminowo-bordowej. Kompozycja zamknięta w geometrycznym porządku: pole obrazowe jest kwadratem podzielonym na 225 pól, skomponowanym dośrodkowo. Rytm podziałów ma odzwierciedlać mistyczny aspekt sztuki artysty oraz sprzyjać medytacji w duchu radykalizmu.
 

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.