Jerzy Nowosielski

UR. 1923, Kraków - 2011, Kraków

Bazą dla malarstwa Nowosielskiego jest głęboki i osobisty namysł nad prawosławną ikoną. Dla Nowosielskiego doktryna wschodniej ortodoksji jest nie tylko malarską inspiracją, z której czerpie tradycyjną technikę, wyważoną kompozycję, oszczędną linię, ale również przedmiotem studiów. Artysta poświęcił jej teoretyczne teksty opublikowane w zbiorach „Inność prawosławia” oraz „Prorok na skale”. Nowosielski jest autorem licznych polichromii w kościołach prawosławnych i katolickich. Artysta ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Był członkiem II Grupy Krakowskiej (od 1942 do 1957 roku działającej pod nazwą Grupa Młodych Plastyków), czołowego powojennego ugrupowania artystycznego, do którego należeli m.in.: Tadeusz Kantor, Mieczysław Porębski, Tadeusz Brzozowski, Jerzy Tchórzewski oraz członkowie I Grupy Krakowskiej – Jonasz Stern i Maria Jarema. Otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1998), najwyższe odznaczenie Cerkwi prawosławnej w Polsce – Medal św. Marii Magdaleny II stopnia (1985) – oraz doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 roku wraz z żoną założył Fundację Nowosielskich wspierającą młodych artystów.

bez tytułu (kobiety w czerwieni), sygn. E/A
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Jerzy Nowosielski

bez tytułu (kobiety w czerwieni), sygn. E/A

1995 / serigrafia, papier / 98 x 68,5 cm / nr 0007 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 1/ 3 Wróć
Opis pracy

Malarstwo Jerzego Nowosielskiego ma charakter syntetyczny, jest poszukiwaniem sposobu, by w jednej kompozycji zawrzeć postrzeganie człowieka, sztuki, harmonii i piękna. Czasami dążenie do uzyskania całościowego obrazu jest posunięte tak daleko, że figuralny obraz zbliża się do abstrakcji. Właśnie tak artysta przedstawił w swoim cyklu serigraficznym sylwetki kobiece. Wysmukłe postaci zastygły w wystudiowanych pozach, są umownie zarysowane konturem, nie sposób dojrzeć ich twarzy. Artysta zastosował jednolite spektrum barw rozświetlane refleksami światła oraz strefowy podział obrazu. To charakterystyczne cechy stylu twórcy silnie inspirującego się bizantyjską tradycją ikon i europejską sztuką sakralną.

bez tytułu (kobiety niebieskie), sygn. 4/XV
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Jerzy Nowosielski

bez tytułu (kobiety niebieskie), sygn. 4/XV

1995 / serigrafia, papier / 98 x 68,5 cm / nr 0008 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 2/ 3 Wróć
Opis pracy

Malarstwo Jerzego Nowosielskiego ma charakter syntetyczny, jest poszukiwaniem sposobu, by w jednej kompozycji zawrzeć postrzeganie człowieka, sztuki, harmonii i piękna. Czasami dążenie do uzyskania całościowego obrazu jest posunięte tak daleko, że figuralny obraz zbliża się do abstrakcji. Właśnie tak artysta przedstawił w swoim cyklu serigraficznym sylwetki kobiece. Wysmukłe postaci zastygły w wystudiowanych pozach, są umownie zarysowane konturem, nie sposób dojrzeć ich twarzy. Artysta zastosował jednolite spektrum barw rozświetlane refleksami światła oraz strefowy podział obrazu. To charakterystyczne cechy stylu twórcy silnie inspirującego się bizantyjską tradycją ikon i europejską sztuką sakralną.

bez tytułu (abstrakcja niebieska), sygn. XIIIXV
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Jerzy Nowosielski

bez tytułu (abstrakcja niebieska), sygn. XIIIXV

1997 / serigrafia, papier / 89x74 cm / nr 0009 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 3/ 3 Wróć
Opis pracy

"Z jednej strony interesowała mnie abstrakcja geometryczna, z drugiej zaś pewne elementy figuracji (...), ikona uświadomiła mi, że te dwie tendencje w sztuce się nie wykluczają, wręcz przeciwnie, w każdym dobrym obrazie muszą ze sobą współistnieć. Nie ma bowiem dobrego obrazu realistycznego bez wewnątrzorganizującej go zasady abstrakcyjnej" – mówił Jerzy Nowosielski w jednym z wywiadów. "Malarstwo abstrakcyjne jest dla mnie po prostu pewną formą reagowania naszej ludzkiej świadomości na świadomość pozazmysłową. Świadomość pozazmysłową, ktorą jesteśmy przeniknięci. Obrazy abstrakcyjne są to po prostu zapisy adekwatne do rzeczywistości bytów subtelnych, które wpływają na naszą świadomość, na naszą wrażliwość. Oczywiście, zapisy te są nietożsame, nie ilustrują rzeczywistości bytów subtelnych" – tłumaczył metafizyczny wymiar swojego malarstwa.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.