Jarosław Modzelewski

UR. 1955, Warszawa

Artystyczną drogę Jarosława Modzelewskiego można streścić hasłem: od dzikości do klasycyzmu. W 1982 roku artysta współtworzył nowoekspresyjną Gruppę, która malarstwo łączyła ze społeczno-politycznym komentarzem, wprowadzała do niego humor, pastisz, ironię. W połowie lat 90. styl malarza się zmienił – tło obrazów się uprościło, artysta zaczął używać wyostrzonych kolorów. Obrazowanie prostych czynności, zainteresowanie Modzielewskiego codziennymi wydarzeniami sprawiło, że twórczość artysty miała ogromny wpływ na malarzy debiutujących pod koniec lat 90., m.in. członków Grupy Ładnie. Modzelewski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Stefana Gierowskiego obronił w 1980 roku. W 1997 roku objął samodzielną pracownię malarstwa.

Ławeczka
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Jarosław Modzelewski

Ławeczka

2000 / tempera jajkowa, płótno / 183 x 231 cm / nr 0033 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0    Wróć
Opis pracy

Krytycy nazywają Jarosława Modzelewskiego malarzem ikon codzienności. Jego obrazy przedstawiają zwykłe zdarzenia, proste gesty: wyglądanie przez okno, spacer, spotkanie. Historie rozgrywają się w uproszczonych, symbolicznych dekoracjach. Taka jest również „Ławeczka” – obraz kościelnego wnętrza. Malarz za pomocą najprostszych i najbardziej oszczędnych środków przedstawia metaforyczną, niezwykłą przestrzeń. Używa płaskiego i dekoracyjnego modelunku, celowo podkreśla surowość obrazu, sięgając po historyczną technikę tempery jajkowej.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.