Janek Simon

UR. 1977, Kraków

W swoich pracach Janek Simon inspiruje się teoriami i modelami naukowymi jak również zmieniającą się wraz ze zmianami cywilizacyjnymi specyfiką i użytecznością takich dziedzin wiedzy jak geografia czy ekonomia. Instalacje i obiekty Simona to często wizualizacje oparte na wzorach matematycznych, fizycznych oraz danych statystycznych. Jednocześnie prace te mają wymiar eksperymentalny i anarchiczny, obrazują zderzanie naukowych teorii z rzeczywistością codziennego życia, aktualnymi zjawiskami socjologicznymi i politycznymi. Szereg prac, często zawierających złożone układy elektroniczne, powstaje według zasad Do It Yourself, są wykonane od początku do końca samodzielnie przez artystę, który w świadomy sposób poszukuje metod pracy i strategii alternatywnych dla współczesnej kultury masowej produkcji i obowiązującego systemu artystycznej wytwórczości. Simon realizuje również rozbudowane projekty w różnych częściach świata angażujące innych artystów i podważające tradycyjną, europocentryczną ekonomię produkcji artystycznej. 

bez tytułu
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Janek Simon

bez tytułu

2015 / wydruk 3D z PLA i PET / 130 x 110 cm / nr 0153 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja    Wróć
Opis pracy

Kolorowy relief wzorowany jest na ornamentalnych dywanach i tkaninach pod­laskich, afgańskich, kaukaskich i zachodnioafrykańskich. Został zrobiony z elementów wykonanych w technice druku 3D układających się we wzory, w które Simon wplótł motywy symbolizujące swoje wcześniejsze prace oraz byłe dziewczyny. Artysta używając wizualnego kodu opowiada nam o podróżach, życiu artystycznym i uczuciowym. Poszczególne elementy pracy, mimo czasem przypadkowego rozmieszczenia, tworzą piękną i harmonijną całość, co wiąże się z przekonaniem artysty o istnieniu "nieporządku idealnego", gdzie zgoda i ład nie wymagają formatowania samych elementów, a jedynie przebudowania ich układu.
 

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.