Jakub Julian Ziółkowski

UR. 1980, Zamość

Jakub Julian Ziółkowski tworzy, wykorzystując klasyczne gatunki: pejzaż, portret, akt. Tradycja i historia sztuki są dla niego jedynie punktami wyjścia, jego prace wypełniają autorskie kody. Fantastyczne rośliny, złożone z drobnych elementów tajemnicze struktury, sieci – to wszystko powołuje w swoich obrazach olejnych, rysunkach, gwaszach. Jakub Julian Ziółkowski jest absolwentem Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie. Dyplom obronił w 2005 roku w pracowni prof. Leszka Misiaka. Od 2004 roku współpracuje z Fundacją Galerii Foksal, od 2006 roku z Galerią Hauser&Wirth z siedzibami w Zurychu i Londynie. W 2008 roku brał udział w głośnej wystawie „The Generational: Younger Than Jesus” w The New Museum of Contemporary Art w Nowym Jorku.

bez tytułu (Martwa natura)
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Jakub Julian Ziółkowski

bez tytułu (Martwa natura)

2008 / olej, płótno / 50 x 70 cm / nr 0088 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 1/ 2 Wróć
Opis pracy

O Jakubie Julianie Ziółkowskim mówi się, że stosuje „strategię zarastania”. Jego prace wypełniają charakterystyczne, bujne rośliny uchwycone w momencie dynamicznego wzrostu. „Zarastanie” należy rozumieć również mniej dosłownie – płótna artysty wyróżnia horror vacui, bogactwo drobnych, miniaturowych elementów, zarówno abstrakcyjnych, jak i figuratywnych. Na obrazie przedstawione zostało drzewo, którego korzenie poprzez swój rozrost spowodowały pęknięcie doniczki. Stół, na którym leży, jest przezroczysty, jego krawędzie zaznaczają drobne białe paciorki. Mebel jest czymś jedynie umownym, podczas gdy roleta wisząca przy górnej krawędzi płótna ma realny charakter. Widz ma wrażenie, że w każdej chwili może opaść, zasłaniając całe przedstawienie.

bez tytułu (Leżąca postać)
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Jakub Julian Ziółkowski

bez tytułu (Leżąca postać)

2008 / olej, płótno / 45 x 65 cm / nr 0089 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0 2/ 2 Wróć
Opis pracy

Egzotyczne trawy, wijące się pędy, drobne amorficzne kwiaty – te motywy pojawiły się w twórczości Jakuba Juliana Ziółkowskiego po podroży do Brazylii. Obraz nie jest jednak malarską notatką z podroży, inspiracje są umowne, przefiltrowane przez wrażliwość i charakterystyczny styl artysty. Postać przedstawiona przez Ziółkowskiego to w zasadzie złożone ze sobą części ciała, których granice wyznaczają linie paciorków. Artysta chętnie używa modułowych przedstawień, skali mikro, ucieka się do zabiegu przeskalowania. Ciało ludzkie portretuje tak jak w atlasach anatomii – rozkłada je na elementy, bada, pokazuje jego strukturę. W tej pracy można dopatrywać się przedstawienia „pierwotnego człowieka”, bliskiego naturze, organicznie z nią związanego.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.