Gizela Mickiewicz

UR. 1984,

Gizela Mickiewicz urodziła się w 1984 roku, mieszka i pracuje w Warszawie Tworzy obiekty rzeźbiarskie,
instalacje i rysunki. Inspiracje do swoich prac artystka czerpie z przedmiotów codziennego użytku oraz relacji, jakie wytwarzają się pomiędzy człowiekiem a obiektem. W swojej twórczości Mickiewicz konfrontuje ze sobą zużyte przedmioty oraz tworzywa, konstruując surowe obiekty rzeźbiarskie o prostych formach i silnym ładunku emocjonalnym.

Ways Back
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Gizela Mickiewicz

Ways Back

2017 / włókno-cement, szkło, lampa jarzeniowa / 58 × 41 × 7 cm / nr 0166 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneNa tych samych warunkachBez utworów zależnych Licencja    Wróć
Opis pracy

Praca Ways Back należy do cyklu Masa i stan, który tworzą obiekty rzeźbiarskie, ściśle odnoszące się do stanów wewnętrznych człowieka. Przedmioty codziennego użytku, ich wzajemne relacje, to z czego powstały i do czego służą artystka poddaje analizie i rozkłada na części pierwsze, by ponownie złączyć
rozsypane, niepasujące do siebie elementy w nowe formy. Za pomocą kształtów, faktur i własności fizycznych materiałów użytych do stworzenia obiektu, artystka stara się dotrzeć do najgłębszych emocji, jakie mogą wywoływać zupełnie zwyczajne przedmioty.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.