Agata Bogacka

UR. 1976, Warszawa

Obrazy malowane przez Agatę Bogacką zaraz po ukończeniu akademii były rodzajem emocjonalnego dziennika mówiącego o poczuciu bliskości czy samotności zarówno artystki, jak i jej najbliższych. Bogacka konsekwentnie operowała gładką powierzchnią, nie tworzyła iluzji głębi. Z czasem jej obrazy stawały się coraz bardziej abstrakcyjne - artystka zaczęła wprowadzać narrację rozgrywającą się równolegle w kilku obszarach płótna. Po autoportretach zainspirowanych odbiciem w złotym sercu noszonym na szyi, które dały początek pracom abstrakcyjnym, powstał cykl „Plan podróży”. Jest on kolejnym krokiem w stronę metaforycznej, subiektywnej przestrzeni-pejzażu mówiącej o indywidualnych ludzkich losach.

Ja, Krystyna M., wyszłam z domu we wtorek (01.08.1944 Warszawa - 12.08.1944 Podkowa Leśna, Polska)
This image, entitled Sharing Creative Works, by Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Agata Bogacka

Ja, Krystyna M., wyszłam z domu we wtorek (01.08.1944 Warszawa - 12.08.1944 Podkowa Leśna, Polska)

2009 / akryl, płótno / 130.5 x 150 cm / nr 0111 Uznanie autorstwaUżycie niekomercyjneBez utworów zależnych Licencja 3.0    Wróć
Opis pracy

Zbliżający się do abstrakcji pejzaż Agaty Bogackiej przedstawia linię horyzontu odzwierciedlającą losy babki artystki. Zmuszona do tułaczki po wybuchu powstania warszawskiego przez 12 dni zapisywała swoją marszrutę – od wyjścia z warszawskiego mieszkania do Podkowy Leśnej. Obraz Bogackiej jest odwzorowaniem trasy jej podróży. Linie krzyżujące się, wystające poza horyzont, oznaczają miejsca, w których Krystyna M. brnęła w ślepy zaułek i musiała się cofać. Na poły abstrakcyjny, na poły przedstawiający obraz, kreśli nieprzewidywalność ludzkich losów.

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.